Els Menjadors

L´antiga taverna

El menjador antic és l'entrada principal. L'antiga taverna ha preservat taules, taulell estret i alt bastigi de marbre ple de vetes i d'impureses. Ajuda a mantenir l'esperit.

Els menjadors moderns

Els dos menjadors nous s'han format sota la tutela de l'antic. Els canvis d'època es fan notar a l'interior del local, modernitat amb vocació de clàssic.

El servei

El servei que s'ofereix vol ser cordial i discret per tal de fer agradable l'estada dels clients al voltant de les nostres taules.

i a l'estiu...

De la nostra terrassa, un italià, en veure-la, va exclamar: Alla fine... il Mediterraneo!. Tendals i estovalles blanques. Que llueixi la plaça!